Antesco Box Pakaging

Dự án:
2016: Thiết kế bao bì Công ty Antesco.

Công việc:
Thiết kế bao bì dạng hộp cứng quà tặng.

  • Antesco Box Pakaging