Honeyboy Packaging

Dự án:
2017: Thiết kế bao bì Công ty Honeyboy.
Honeyboy là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ ong mật.

Công việc:
Thiết kế bao bì tem nhãn.
– Mật ong thô.
– Mật ong thiên nhiên.
– Mật ong chanh đào.

  • Honeyboy Packaging