RICEE RICE CRACKER

Dự án:
Thiết kế bao bì RICEE Cơm sấy cho công ty Sáng nguyên.
Sản phẩm được chế biến và làm từ gạo.

Công việc:
Làm mới logo thương hiệu RICEE.
Thiết kế bao bì.
Chụp ảnh sản phẩm.

  • RICEE RICE CRACKER
  • RICEE RICE CRACKER
  • RICEE RICE CRACKER