VIETNAT

Dự án:
Thiết kế thương hiệu Công ty cổ phần Thiên Nhiên Việt.
Một công ty chuyên về nuôi trồng về dược liệu, chiết suất,
sản xuất và bào chế các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Công việc:
Thiết kế logo công ty.
Hệ thống định vị các sản phẩm bao bì.
Website vietnat.vn