Elmich Pan

Dự án:
Thiết kế tem chảo của công ty Elmich Việt Nam,  một công ty chuyên về dụng cụ đồ nấu, dụng cụ làm bếp, dụng cụ trên bàn ăn, dụng cụ bảo quản …

Công việc:
Phát triển bao bì mới cho 3 dòng chảo chống dính: Family, Mum & Baby, Chef Pro.
Hệ thống nhận diện thương hiệu chung cho sản phẩm chảo chống dính.

  • Elmich Pan